Rouwservice Nederland

Privacy

Privacyverklaring Rouwservice Nederland

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, leveranciers, sollicitanten en medewerkers? U leest het in deze privacyverklaring.

Rouwservice Nederland II B.V. (RSN) is een dienstverlenend bedrijf voor de uitvaartbranche en is gespecialiseerd in het overbrengen en verzorgen van overledenen, evenals het inzetten van staatsievervoer en het leveren van dragers op de dag van de uitvaart.

U vindt ons op het volgende adres: Postbus 85, 3740 AB Baarn.

Met privacy gerelateerde vragen kunt u terecht bij mailadres:  privacy@rouwservice-nederland.nl of telefoonnummer  030-7271130.

U kunt via privacy@rouwservice-nederland.nl een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u het idee hebben dat wij niet goed met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen privacy@rouwservice-nederland.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten en medewerkers) en voor verschillende doeleinden.

De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Van websitebezoekers leggen wij door middel van cookies vast hoe de website wordt gebruikt. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Het plaatsen van cookies kunt u - als u daar bezwaar tegen hebt - zelf blokkeren (zie Website bezoek).
 • Als u als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om u te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij uw informatie na 2 jaar.
 • Als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kunt u zich via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
 • Als u klant/leverancier wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten/leveranciers bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
 • Als sollicitant verstrekt u ons persoonlijke gegevens, zodat wij uw sollicitatie kunnen beoordelen. Als u niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij u ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar).
 • Als u als medewerker bij ons in dienst treedt dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 5 jaar na uw uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.

Websitebezoekers

Door www.rouwservice-nederland.nl worden alleen functionele cookies en analytische cookies geplaatst. De analytische cookies zijn van Google Analytics, en deze zijn op een op een privacyvriendelijke manier geconfigureerd (zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens).

Door de manier waarop we Google Analytics gebruiken hoeven we u hier geen toestemming voor te vragen. Vandaar dat u geen cookiewall of cookiemelding bent tegengekomen.

Wat houdt (in het kort) de privacyvriendelijke inrichting in:

 • we hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • we delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens);
 • de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten;
 • we hebben gekozen voor de optie om het IP-adres van de bezoeker te maskeren;
 • de gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Mocht u voor onze en alle andere websites die u bezoekt het plaatsen van Google cookies willen blokkeren, dan is daar een simpele oplossing voor. Zie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Geïnteresseerden en klanten

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers/vertegenwoordigers van organisaties (met name uitvaartondernemers).

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Naam van de organisatie
 • Naam van de medewerker/vertegenwoordiger
 • Functie
 • Website
 • Naam van de overledene
 • Adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Contact- en telefoonnotities
 • IBAN-nummer
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer

Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld.

Voor geïnteresseerden hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact, voor klanten houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Sollicitanten en medewerkers bij Rouwservice Nederland

Als u solliciteert bij Rouwservice Nederland dan verwerken we van u de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Referenties
 • Contact- en telefoonnotities

Als u niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na 4 weken, tenzij wij met u een andere afspraak hebben gemaakt.

Als u bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een volwaardig personeelsdossier te komen. Denk hierbij aan:

 • BSN-nummer
 • Kopie legitimatiebewijs, kopie rijbewijs
 • Kopie werkvergunning, verblijfsvergunning
 • Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten
 • Arbeidscontract
 • Beoordelingen
 • Vakantie- en verzuimregistratie

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen in uw personeelsdossier, waar alleen de bevoegde medewerker en u toegang toe hebben. Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als u ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.  

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt.

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van Rouwservice Nederland.

 

 

 
Deel deze pagina  
Rouwservice Nederland © 2021